1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Klub Jeździecki „Dworek” z siedzibą przy ul. Warszawskiej 67 w Okuniewie (kod pocztowy: 05-079), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Celem zbierania danych jest możliwość wykonania usług świadczonej przez administratora, oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora, np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego, rachunkowego, a także kontakt z usługobiorcą.

3. Dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie upoważnieni przez administratora do wykorzystania danych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy administratora oraz członkowie reprezentujący K.J. "Dworek", zgodnie z obowiązującym statutem.
4. Administrator przekazuje udostępnione dane podmiotowi upoważnionemu przez administratora do przetwarzania przekazanych danych osobowych, celem wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli obowiązek ich dalszego przetwarzania nie wynika z przepisów prawa lub wykonania i rozliczenia usługi świadczonej przez administratora, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych przysługuje w zakresie, w jakim dane zostały przekazane na podstawie zgody i obowiązek ich dalszego przetwarzania nie wynika z przepisów prawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi świadczonej przez administratora. W przypadku niepodania danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie będzie możliwa realizacja usługi.

7. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez K. J. "Dworek" (również wskutek  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych), a po ww. zaprzestaniu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.