1. Klub jest czynny w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie na terenie Klubu poza tymi godzinami może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z Prezesem KJ „Dworek”, lub osobą zastępującą go.
 2. Dzieci do lat 13-tu nie uczestniczące w nauce jazdy konnej (rekreacji) mogą przebywać na terenie Klubu jedynie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Opieka i nadzór Klubu dotyczy jedynie dzieci, dla których został opłacony i uzgodniony termin nauki jazdy konnej (rekreacji).
 3. Zobowiązuje się klientów Klubu do należytego dbania o powierzony sprzęt, będący własnością Klubu.
 4. Klient zobowiązany jest do wykonywania zaleceń instruktora lub innych osób uprawnionych do pracy w stajni.
 5. Na terenie stajni oraz krytej ujeżdżalni należy zachować spokój, unikać krzyków i gwałtownych ruchów.
 6. Na terenie stajni obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami przed stajnią i przy grillu, a także używania otwartych źródeł ognia poza miejscem wyznaczonym na ognisko.

Zabrania się:

 1. wprowadzania na teren Klubu psów bez smyczy,
 2. osobom postronnym dokarmiania koni, przebywania w siodlarni i miejscach magazynowania pasz dla koni - bez zgody instruktora lub właścicieli koni,
 3. jazdy konnej osobie pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
 4. samodzielnego dysponowania końmi klubowymi, bez uprzedniego uzgodnienia z instruktorem lub obsługą stajni,
 5. jazdy konnej bez odpowiedniego nakrycia głowy (kasku),
 6. wypuszczania koni na teren poza padokami. Koń może przebywać poza miejscami do tego przeznaczonymi (padoki, boksy) wyłącznie pod kontrolą (na uwiązie) właściciela lub osoby wskazanej przez instruktora.

Zobowiązuje się:

 1. Użytkowników koni pensjonatowych i instruktora prowadzącego naukę jazdy konnej (rekreację), korzystających z terenu skokowego lub czworoboku oraz terenu wokół nich - w okresie pogody słonecznej i suchej – by odpowiednio wcześniej włączali segmentami nawilżacze. Nawilżamy te segmenty, z których zamierzamy korzystać. Nieusprawiedliwiona będzie jazda na terenie uprzednio nienawilżonym. 
 2. Jeźdźców skaczących przez przeszkody do bezwzględnego pozostawiania drągów zawieszonych na stojakach. Pozostawianie drągów na ziemi jest niedopuszczalne.  
 3. Wszystkie osoby przygotowujące konie do jazdy do niezwłocznego sprzątania nieczystości po pielęgnacji konia (sierść, błoto, odchody konia). 
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu do przestrzegania zasad współżycia społecznego, z poszanowaniem innych użytkowników stajni, w tym sprzątania po sobie, wrzucania śmieci do pojemników na śmieci, nie pozostawiania naczyń na hali i w innym przypadkowych miejscach.

Terminarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31