Zasady użytkowania ujeżdżalni w K.J. „DWOREK"
(Wybrane punkty dotyczą również użytkowania placu zewnętrznego*)

Osoby jeżdżące w K.J. Dworek zobowiązane są do jazdy w kaskach zarówno na terenie stajni jak i wyjeżdżając poza.
Osoby nie stosujące się do tej zasady mogą zostać poproszone przez obsługę stajni o zejście z hali i opuszczenie hali/placu zewnętrznego.

Obowiązuje podział czasu korzystania z ujeżdżalni krytej. Pensjonariusze korzystają z ujeżdżalni w godzinach parzystych, rekreacja w godzinach nieparzystych. Korzystanie z ujeżdżalni w „nie swoich” godzinach może odbywać się wyłącznie za wyraźną zgodą pensjonatu/instruktora prowadzącego zajęcia. W takich sytuacjach należy zachować szczególną ostrożność, szczególnie mając na względzie brak doświadczenia uczestników rekreacyjnych jazd konnych. Pensjonariusze jeżdżący za zgodą instruktora podczas jazd rekreacyjnych muszą bezwzględnie stosować się do ewentualnych uwag i poleceń instruktora.

Zakazuje się przeprowadzania przez Pensjonariuszy jazd skokowych równocześnie z trwającymi jazdami rekreacyjnymi.

Na hali jednocześnie mogą odbywać się tylko dwie lonże. W czasie trwania tych lonży z hali dodatkowo może korzystać jeden jeździec – jednak za wyraźną zgodą lonżujących.

Zajęcia rekreacyjne indywidualne, zajęcia grupowe maksymalnie dla 2 jeźdźców i zajęcia na lonży mogą odbywać się w godzinach parzystych. Zajęcia takie nie mogą odbywać się podczas treningów skokowych Pensjonariuszy.
Sprzęt skokowy może być rozstawiany wyłącznie bezpośrednio przed treningiem i bezwzględnie sprzątany natychmiast po treningu.

Osobom postronnym (nie uczestniczącym w jeździe) nie wolno przebywać wewnątrz ujeżdżalni.

Każde wejście/wyjście z/na ujeżdżalnię, z koniem czy bez, musi być zapowiedziane głośnym “UWAGA”. Ww. wejście lub wyjście może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu odpowiedzi „WOLNE”.

Do jeżdżącego/instruktora należy bezwzględne i dokładne sprzątanie odchodów po koniach zarówno na hali jak i na placu zewnętrznym. Należy też pilnować jeźdźców, by omijali te miejsca do czasu sprzątnięcia. Brak sprzątania przez osoby jeżdżące spowoduje zrobienie tego „po godzinach” przez stajennego, co będzie wiązało się z dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych.

Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu może odbywać się tylko na linii środkowej ujeżdżalni.

Podczas jazdy konnej zatrzymywać się wolno tylko w miejscach, w których nie blokujemy ruchu. Nie wolno zatrzymywać się przy bandzie, kiedy inni galopują. Jazda jeden za drugim powinna się odbywać przy zachowaniu bezpiecznej odległości, co najmniej 3 kroki tj ~ 2,5m. Pierwszeństwo mają zawsze,
zastęp jeźdźców w stosunku do pojedynczych jeźdźców,
jeżdżący wyższym chodem,
jeźdźcy jadący na lewą rękę,
jadący po pierwszym śladzie przed jadącymi po wewnętrznej. Jeździec ustępujący pierwszeństwa, zjeżdża ze śladu najpóźniej w odległości 10 m przed jeźdźcem pozostającym na linii.

Doprowadzanie koni klubowych przez niepełnoletnich na trening czy jazdę jak i odprowadzanie powinny się odbywać pod nadzorem instruktora lub wskazanej przez niego osoby.

Należy unikać styku konia z lustrami, aby ewentualne stłuczenie nie skaleczyło jeźdźca lub konia.

W przypadku jazdy na koniu szczególnie niebezpiecznym, o nieprzewidywalnym zachowaniu (młodym-płochliwym) lub po znacznej przerwie w treningu konia, należy zachować szczególną ostrożność.

Jeżdżący niebezpiecznie (brawurowo), nie stosujący się do niniejszego regulaminu, będą wypraszani z hali przez pracowników/obsługę stajni.

O liczbie koni na ujeżdżalni decyduje każdorazowo prowadzący zajęcia rekreacyjne instruktor, w zależności od stopnia zaawansowania jeździeckiego jeżdżących i charakteru zachowania się koni. Liczba ta nie może przekraczać 10 koni

Za porządek na ujeżdżalni w przypadku braku instruktora rekreacji odpowiada najwyższy rangą szkoleniowiec, a w razie jego nieobecności - jeździec o najdłuższym stażu i autorytecie.

Prowadzenie nauki jazdy konnej przez osobę bez uprawnień odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność nauczyciela i ucznia, a w przypadku niepełnoletnich jest niedopuszczalne.

Obowiązuje zasada “bezpieczeństwo ponad wszystko”. Przestrzeganie powyższych zasad może podnieść poziom bezpieczeństwa, ale nie bez znaczenia będą tu miały wzajemne relacje pomiędzy użytkownikami i zdrowy rozsądek, w szczególności;
szeroko rozumiana chęć współpracy i pomoc innym,
nie przecenianie własnych umiejętności, brak brawury,
umiejętność postępowania w stosunku do mniej doświadczonych, początkujących jeźdźców,
bezwzględnie właściwy stosunek do koni i dbałość o nie,
dbałość o sprzęt i wyposażenie Klubu.

*Zasady określone w pkt. 5, 11, 13, 14, 17, 18 obowiązują również na placu zewnętrznym.


Okuniew,  6 września 2021 r.

Terminarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31